CENA: 3000.00 rsd

< 125 pg/ml

Kongestivna srcana isuficijencija
Disfunkcija leve komore-hipertrofija leve komore (visoke koncentracije su u vezi sa visokim mortalitetom)
Infarkt miokarda

1 dan

S, hP, eP

0.3

15-25°c= 3 dana
2-8°c= 6 dana
-20°c= 1 god