CENA: 950.00 rsd

15-65 pg/ml

Hiperparatiroidizam (adenom paratiroidnih žlezda)
Snižen nivo kalcijuma usled nedovoljnog unisa, apsorpcije ili njegovog gubitka urinom
Hronične bubrežne bolesti
Poremećaji vezani za vitamin d

Autoimuna destrukcija paratiroidnih žlezda
Metastaze kostiju
Povećan koncentracija kalcijuma duže vreme
Hipoparatiroidizam
Sarkoidoza

4h

S,eP

0.2

2-8°c= 8h
-20°c= 2 meseca