CENA: 130.00 rsd

< 15

Inflamatorni procesi u organizmu
Anemije
Maligniteti
Trudnoća

Nema klinički značaj

4h

cK=se

ceo uzorak

15-25°c=2h