CENA: 900.00 rsd

Muškarci:
15-100 nmol/L
Žene:
15-120 nmol/L

Upotreba oralnih kontraceptiva
Trudnoća
Hipertiroidizam
Ciroza

Povišena vrednost androgena
Upotreba anaboličkih steroida
Hipotiroidizam
Cushingov sindrom
Akromegalija
Policistični ovarijalni sindrom

6h

S

0.3

2-8°c= 7 dana
-20°c= 3 meseca