CENA: 150.00 rsd

32-46umol/L

Snižena koncentracija gvozdja u serumu

Hemohromatoza
Nefrotski sindrom
Hronične infekcije
Maligne bolesti
Razgradnja eritrocita
Uremija

3h

S

0.2

2-8°c= 7 dana