CENA: 280.00 rsd

 

Rutinski pregled urina (fizičko-hemijski pregled urina) je osnovna laboratorijska analiza pri sumnji na bolesti bubrega i urinarnog trakta i podrazumeva sledece analize:
pregled fizičkih osobina
hemijski pregled urina i mikroskopski pregled sedimenta urina
Rutinski pregled urina (fizičko-hemijski pregled urina) je osnovna laboratorijska analiza pri sumnji na bolesti bubrega i urinarnog trakta i podrazumeva sledece analize:
pregled fizičkih osobina
hemijski pregled urina i mikroskopski pregled sedimenta urina

 

2h

U

10

2-8°c= 5h