CENA: 470.00 rsd

Spekulumom otvoriti vaginalni kanal, brisom pažljivo obrisati vaginalni bris.

Na sobnoj temperaturi transportovati u laboratoriju unutar 2-3 sata, a ako to nije moguće onda u transportnoj podlozi unutar 24h.

2-3 dana

B (gornji svod vagine)

*

transport =2-3h
u transportnoj podlozi =24-48h