ds

Šta je VERACITY?

VERACITY je precizan, bezbedan, pristupačan i brz neinvazivni prenatalni test za otkrivanje hromozomskih aneuploidija u trudnoćama sa jednim detetom ili blizanačkim trudnoćama. Može se izvesti od 10. nedelje trudnoće. Test je siguran za majku i bebu, jer je potreban samo mali uzorak majčine krvi. Senzitivnost i specifičnost VERACITY-a dokazani su u tri kliničke studije validacije, koristeći stotine uzoraka.

Šta otkriva VERACITY?

pl4

Autozomne aneuplodije

1z

2z

3z

Aneuploidije polnih hromozoma (samo za trudnoće sa jednom bebom)

1e

2e

3e

4e

Mikrodelecije (čak i za blizanačke trudnoće)

1f

2f

3f

4f

Koju tehnologiju koristi VERACITY test?

VERACITY test koristi sopstvenu, patentiranu tehnologiju ciljane analize sekvenci (TACS – target capture sequences). Targetiraju se i analiziraju samo oni hromozomi koji predstavljaju predmet interesovanja i to samo na onim delovima hromozoma koji nose informacije o trizomijama. Baš te delove čitamo u proseku 400 puta, čak i to 10 puta više od ostalih testova. To je najveća dubina čitanja, koju ističemo kao najvažniju i najveću prednost.

das

MOGUĆNOST ČITANJA MIKRODELECIONIH SINDROMA KOD BLIZANAČKIH TRUDNOĆA

Koje su prednosti VERACITY testa?

1v

BEZBEDAN

vrši se uzorkovanjem venske krvi majke, ne postoji nikakav rizik po majku i bebu

2v

TAČAN

preciznost u detekciji fetalne trizomije je preko 99,9%

3v

BRZ

može se uraditi već od 10. nedelje trudnoće, a rezultati stižu za 4 do 7 dana od prijema u laboratoriji

4v

POUZDAN

validiran od strane tri međunarodne institucije, na stotinama uzoraka

ve1

ve2

ve3