CENA: 5000.00 rsd

0.25-0.8 ng/mL

povisene vrednosti VIP-a se srecu kod pacijenata sa Verner-Morrison-ovim sindromom (cesto je povezan sa VIP-sekretujucim tumorima pankreasa ili ostalih delova gastrointestinalnog trakta tzv.VIP-omima)
simptomi su: dijareja, hipokalemija, hiptenzija, crvenilo koze

Nemaju klinički značaj

7-10 dana

S

0.5

2-8°c= 3-5 dana
-20°c= 6 meseci