CENA: 1000.00 rsd

6.9-44.4 ng/mL
141-489 pmol/L

Poviseni  nivoi vitamina B12 su neoubicajeni i uglavnom posledica suplementacije sa pomenutim vitaminom

Perniciozna anemija (najcesci uzrok nedostataka vit B12)
Smanjen unos vit B12 (malnutricija, vegeterijanci- vit B12 se nalazi u namirnicama animalnog porekla)
Alkoholizam, intestinalna malapsorpcija
Pankreasna insuficijencija

5h

S, hP, eP

0.2

2-8°c= 15 dana