CENA: 4500.00 rsd

4.8-17.7 μg/L

Povisene vrednosti nemaju dijagnosticki znacaj

Deficijencija  vitamina B6 je uglavnom udruzena sa deficijencijom drugih vitamina B komleksa

**

S

0.5

2-8°c= 2 dana
-20°c= 2 meseca