DIA LAB LABORATORIJA

Zaposlenje

 

Naziv radnog mesta: DIPLOMIRANI FARMACEUT – MEDICINSKI BIOHEMIČAR

Uslovi:

 • završen Farmaceutski fakultet, smer medicinski  biohemičar,
 • položen stručni ispit,
 • licenca ili rešenje o upisu u Komoru,
 • poznavanje rada na računaru

Opis posla:

 • radi na automatizovanim aparatima, aplikuje testove, vrši verifikaciju i overu laboratorijskih rezultata
 • sprovodi redovne validacije analitičkih metoda i kalibracija
 • stara se o primeni propisa, nacionalnih i međunarodnih standarda vezanih za delatnost laboratorije
 • učestvuje u uvođenju novih metoda, tehnologija i postupaka rada
 • učestvuje u edukaciji zdravstvenih radnika u laboratoriji
 • vodi propisanu zdravstvenu dokumentaciju
 • odgovoran je za stručni rad laboratorije i svojih saradnika
 • radi i druge poslove iz domena svoje struke

Nudimo Vam:

 • rad u dinamičnom i prijatnom okruženju
 • mogućnost profesionalnog usavršavanja
 • dobre uslove rada
 • stalno  zaposlenje

Svoje prijave za posao, CV i prateću dokumentaciju, možete poslati na e-mail adresu: dialab.office@gmail.com

2003-2015 © Copyright - DiaLab Beograd

PATRONAŽNA SLUŽBA:        064 25 00 470